Försiktighetsåtgärder

Bluetooth-kommunikationer

 • Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar inom en räckvidd på ca. 10 meter. Maximal räckvidd för kommunikationen kan variera beroende på hinder i vägen (personer, metall, väggar och annat) eller elektromagnetiska störningar.
 • Mikrovågor som avges från en Bluetooth-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av den här enheten och andra Bluetooth-enheter på följande platser, eftersom det annars kan leda till en olycka:
  • på sjukhus, nära prioriterade sittplatser på tågen, platser där brandfarlig gas föreligger, nära automatiska dörrar eller nära brandlarm.
 • Denna produkt sänder radiovågor när den används i trådlöst läge. Om du vill använda produkten i trådlöst läge ombord på ett flygplan måste du följa personalens anvisningar gällande tillåten användning av produkter i trådlöst läge.
 • Ljuduppspelningen på den här enheten kan fördröjas från den sändande enheten på grund av egenskaperna hos den trådlösa Bluetooth-tekniken. Det kan leda till att ljudet inte synkroniseras med bilden när du tittar på film eller spelar spel.
 • Enheten stöder säkerhetsfunktioner som uppfyller Bluetooth-standarden som ett medel för att säkerställa säkerhet vid kommunikation med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik. Men beroende på konfigurerade inställningar och andra faktorer kan det hända att denna säkerhet inte är tillräcklig. Var försiktig när du kommunicerar med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik.
 • Sony ansvarar inte för eventuella skador eller förluster till följd av informationsläckor som uppstår när du använder Bluetooth-kommunikation.
 • Anslutning med alla Bluetooth-enheter kan inte garanteras.
  • Bluetooth-enheter som är anslutna med denna enhet måste överensstämma med Bluetooth-standarden som föreskrivs av Bluetooth SIG, Inc., och måste vara certifierade som överensstämmande.
  • Även när en ansluten enhet överensstämmer med Bluetooth-standarden, kan det finnas fall där egenskaper och specifikationer för Bluetooth-enheten gör att det inte går att ansluta eller resulterar i olika kontrollmetoder, visning eller användning.
  • När du använder enheten för handsfreesamtal, kan brus uppstå beroende på den anslutna enheten eller kommunikationsmiljön.
 • Beroende på enheten som ska anslutas kan det ta en stund innan kommunikationen startar.

Kommentar om statisk elektricitet

 • Statisk elektricitet som byggs upp i kroppen kan orsaka mindre kittlingar i öronen. För att minska effekten, använd kläder tillverkade av naturmaterial, som undertrycker genereringen av statisk elektricitet.

Anmärkningar om att ha enheten på sig

 • Eftersom hörlurarna skapar ett tätt tryck över öronen kan du skada trumhinnan om du tar av dig dem för snabbt.
  Att trycka hörlurarna mot dina öron kan leda till att högtalarmembranet ger ifrån sig ett klickljud. Detta är inte ett fel.

Övriga kommentarer

 • Utsätt inte enheten för kraftiga stötar.
 • Beröringssensorn kanske inte fungerar ordentlig om du fäster dekaler eller något annat självhäftande på beröringssensorinstrumentpanelen.
 • Var försiktig så att ditt finger inte fastnar i enheten när du viker ihop den.
 • När du använder enheten med kabel, använd endast den medföljande hörlurskabeln. Kontrollera att hörlurskabeln är ordentligt ansluten.
 • Bluetooth-funktionen fungerar kanske inte med en mobiltelefon, beroende på signalförhållanden och den omgivande miljön.
 • Lägg inte vikt eller tryck på enheten under långa perioder, även under förvaring, eftersom enheten kan deformeras.
 • Om du upplever obehag när du använder enheten ska du sluta använda den omedelbart.
 • Örondynorna kan skadas eller försämras med långvarig användning och förvaring.
 • Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk stöt. Om vatten eller ett främmande föremål kommer in i enheten, sluta genast använda den och kontakta din närmaste Sony-återförsäljare. Följ i synnerhet försiktighetsåtgärderna nedan.
  • Användning runt handfat, etc.
   Var försiktig så att enheten inte faller i ett handfat eller en behållare fylld med vatten.
  • Användning i regn eller snö eller på fuktiga platser
  • Användning medan du är svettig
   Om du rör enheten med våta händer eller lägger enheten i fickan på ett fuktigt plagg, kan enheten bli våt.

Rengöra enheten

 • När utsidan av enheten är smutsig, rengör den genom att torka med en mjuk och torr trasa. Om enheten är särskilt smutsig, blöt en trasa i en utspädd lösning med ett neutralt rengöringsmedel och vrid ur den väl innan torkning. Använd inte lösningsmedel som thinner, bensen eller alkohol, eftersom de kan skada ytan.