Låg röstvolym från dem som ringer

  • Höj volymen på headsetet och den anslutna enheten.