Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon

 1. Om skärmen på Android-smarttelefonen är låst så lås upp den.
 2. Slå på headsetet.

  Tryck och håll in -knappen ca. 2 sekunder.

  Kontrollera att indikatorlampan (blå) fortsätter att blinka när du tagit bort ditt finger från knappen. Röstvägledningen säger ”Power on” (Ström på).

  När headsetet slås på och förutsatt att det har anslutits automatiskt till den senast anslutna enheten så säger röstvägledningen ”Bluetooth connected” (Bluetooth ansluten).

  Kontrollera anslutningsstatus för Android-smarttelefonen. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 3.

 3. Visa de enheter som är ihopparade med Android-smarttelefonen.
  1. Välj [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

  2. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.

 4. Rör vid [WH-XB900N].

  Röstvägledningen säger ”Bluetooth connected” (Bluetooth ansluten).

Tips

 • Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

OBS!

 • Vid anslutning visas antingen [WH-XB900N], [LE_WH-XB900N] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB900N] visas väljer du [WH-XB900N]; när [LE_WH-XB900N] visas väljer du [LE_WH-XB900N].
 • Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Avaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på enheten eller stäng av den.
 • Om du inte kan ansluta din smarttelefon till headsetet så radera ihopparningsinformationen på din smarttelefon och utför ihopparningen igen. Information om användning av din smarttelefon finns i den bruksanvisning som följde med din smarttelefon.