Vad är brusreducering?

Den brusreducerande kretsen känner av utomhusbrus med inbyggda mikrofoner och skickar en likadan-men-motsatt reduceringssignal till headsetet.

OBS!

  • Brusreduceringseffekten kanske inte är uttalad i en mycket tyst miljö eller så kan visst brus höras.
  • Beroende på hur du bär headsetet kan brusreduceringseffekten variera eller så kan ett pipljud (återföring) höras. Om det händer ta av headsetet och ta på det igen.
  • Brusreduceringsfunktionen fungerar i huvudsak på brus i det låga frekvensbandet. Även om brus reduceras blir det inte fullständigt reducerat.
  • När du använder headsetet på ett tåg eller i en bil kan det, beroende på gatumiljön, finnas brus.
  • Mobiltelefoner kan skapa interferens och brus. Skulle det hända så flytta headsetet längre ifrån mobiltelefonen.
  • Täck inte över headsetets mikrofoner med din hand. Brusreduceringsfunktionen eller läget för omgivande ljud kanske inte fungerar ordentlig eller så kan ett pipljud (återföring) höras. Ta i så fall bort din hand från headsetets mikrofoner.

    A: Mikrofoner