Om indikatorlampan

Du kan kontrollera headsetets olika statusar med indikatorlampan.

: Är blå när den slås på / : Är röd när den slås på / - : Stängs av

Startar

- (blinkar två gånger)

Stänger av

(tänds i ca. 2 sekunder)

Visar den återstående batteriladdningen

 • Återstående laddning: Högre än 20 %
  - (blinkar två gånger)
 • Återstående laddning: 20 % eller lägre (behöver laddas)
  - - (blinkar i ca. 15 sekunder)

Se ”Kontrollera återstående batteriladdning” för att få mer information.

När återstående batteriladdning är låg

- - (blinkar i ca. 15 sekunder)

Laddar

 • Under laddning

  Stängs av efter att laddningen är slutförd.
 • Onormal temperatur
  - - - - (blinkar två gånger vardera)
 • Onormal laddning
  - - - -

Bluetooth-funktion

 • Enhetsregistrering (ihopparning)
  - - - - (blinkar två gånger vardera)
 • Inte ansluten
  - - - - - - - - (ca. 1-sekundersintervaller)
 • Anslutningsprocess klar
  (blinkar snabbt i ca. 5 sekunder)
 • Ansluten
  - - - - - - - - - - - - (ca. 5-sekundersintervall)
 • Inkommande samtal

Statusindikatorlamporna för inte ansluten och ansluten släcks automatiskt efter att en viss tid förflutit. De börjar blinka igen, under en viss tidsperiod, när vissa funktioner används. När återstående batteriladdning blir låg börjar indikatorlampan (röd) att blinka långsamt.

Övrigt

 • Hörlurskabel ansluten (strömmen är på)
  - - - - - - - - - - - - (ca. 5-sekundersintervall)

  När återstående batteriladdning blir låg börjar indikatorlampan (röd) att blinka.

 • Uppdatering av programvara
  - - - -
 • Initiering slutförd
  (blinkar 4 gånger)
  Läs ”Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden” för att få mer information.