Lyssna på omgivande ljud vid musikuppspelning (läge för omgivande ljud)

Du kan höra omgivande ljud när du lyssnar på musik genom de mikrofoner som finns inbäddade i vänster/höger enhet på headsetet.

Aktivera läget för omgivande ljud

Tryck på CUSTOM-knappen medan brusreduceringsfunktionen är på.

Ändra inställningen för läget för omgivande ljud

Du kan konfigurera läget för omgivande ljud genom att ansluta smarttelefonen (med ”Sony | Headphones Connect”-appen installerad) och headsetet via Bluetooth-anslutning.

Röstfokus: När du lyssnar på musik kan du hämta upp det ljud (exempelvis tågutrop) som du vill höra.

Avaktivera läget för omgivande ljud

Tryck upprepade gånger på CUSTOM-knappen tills läget för omgivande ljud är avstängt.

Vid varje tryck på knappen växlar funktionen enligt följande och meddelas av röstvägledningen.


Brusreduceringsfunktionen/läget för omgivande ljud: AV

Brusreduceringsfunktionen: PÅ/läget för omgivande ljud: AV

Läget för omgivande ljud: PÅ

Tips

  • Beroende på omgivande miljö och typen av/volymen på ljuduppspelning kan omgivande ljud kanske inte höras även om du använder läget för omgivande ljud. Använd inte headsetet på platser där det är farligt att du inte hör omgivande ljud, exempelvis på vägar som trafikeras av bilar och cyklar.
  • Om headsetet inte bärs ordentligt kanske inte läget för omgivande ljud fungerar ordentligt. Bär headsetet ordentligt.
  • Inställningar för läget för omgivande ljud som ändras med ”Sony | Headphones Connect”-appen lagras i headsetet. Du kan lyssna på musik med de sparade inställningarna för läget för omgivande ljud till och med när headsetet är anslutet till andra enheter som inte har ”Sony | Headphones Connect”-appen installerad.

OBS!

  • Om CUSTOM-knappen är inställd som Google-assistentknapp kan inte brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud styras från headsetet. Du kan även ändra inställningarna för brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud med ”Sony | Headphones Connect”-appen.
  • Om CUSTOM-knappen är inställd som Amazon Alexa-knapp kan inte brusreduceringsfunktionen eller läget för omgivande ljud styras från headsetet. Du kan även ändra inställningarna för brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud med ”Sony | Headphones Connect”-appen.
  • Beroende på den omgivande miljön kan vindbrus öka när läget för omgivande ljud är på. Avbryt i så fall röstfokus med ”Sony | Headphones Connect”-appen. Om vindbruset fortfarande hörs mycket så stäng av läget för omgivande ljud.