Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om headsetet inte fungerar som den ska.

  • Försök identifiera problemet i denna hjälpguide och försök åtgärda med de korrigeringar som anges.
  • Ladda headsetet.
    Vissa problem kan åtgärdas om du laddar headsetbatteriet.
  • Återställ headsetet.
  • Initiera headsetet.
    Den här funktionen återställer t.ex. volyminställningar till fabriksinställda värden och raderar all ihopparningsinformation.
  • Sök efter information om problemet på webbplatsen för kundsupport.

Om åtgärderna ovan inte fungerar bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.