One-touch-anslutning (NFC) fungerar inte.

  • Håll smarttelefonen nära N-märket på headsetet tills smarttelefonen svarar. Om den fortfarande inte svarar ska smarttelefonen flyttas långsamt.
  • Kontrollera att NFC-funktionen på smarttelefonen är på.
  • Ta ur din smarttelefon om den ligger i ett fodral.
  • NFC-mottagningskänsligheten varierar beroende på smarttelefonen. Om anslutningen misslyckas upprepade gånger så anslut/koppla ifrån den med smarttelefonen.
  • Du kan inte upprätta en one-touch-anslutning, (NFC) medan batteriet laddas, eftersom headsetet inte kan slås på. Avsluta laddningen innan du upprättar one-touch-anslutningen (NFC).
  • Du kan inte upprätta en one-touch-anslutning (NFC) när hörlurskabeln är ansluten till hörlursuttaget. Ta bort hörlurskabeln innan du upprättar one-touch-anslutningen (NFC).
  • Kontrollera att den anslutande enheten har stöd för NFC-funktionen.
  • Kontrollera att Bluetooth-funktionen på smarttelefonen är på.