Om röstvägledning

I följande situationer, och med fabriksinställda värden, hör du röstvägledning på engelska via headsetet.

Innehållet i röstvägledningen förklaras inom parenteser.

Du kan ändra språket i röstvägledningen och slå på/av röstvägledningen med ”Sony | Headphones Connect”-appen. Mer information finns på följande URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 • När den slås på: ”Power on” (Ström på)
 • När den stängs av: ”Power off” (Ström av)
 • När den går in i ihopparningsläge: “Bluetooth pairing” (Bluetooth-parkoppling)
 • När den upprättar en Bluetooth-anslutning: ”Bluetooth connected” (Bluetooth ansluten)
 • När en Bluetooth-anslutning kopplas från: ”Bluetooth disconnected” (Bluetooth frånkopplad)
 • Kontroll av återstående batteriladdning: ”Battery about XX %” (Batteri ca XX %) (”XX”-värdet indikerar ungefärlig kvarvarande laddning. Använd som en grov uppskattning.) / ”Battery fully charged” (Batteri fulladdat)
 • När återstående batteriladdning är låg: ”Low battery, please recharge headset” (Låg batterinivå, ladda headset)
 • När avstängning görs automatisk på grund av lågt batteri: ”Please recharge headset. Power off” (Ladda headset. Ström av)
 • När brusreduceringsfunktionen slås på: ”Noise canceling” (Brusreducering)
 • När läget för omgivande ljud slås på: ”Ambient sound” (Omgivande ljud)
 • När brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud stängs av: ”Ambient Sound Control off” (Kontroll av omgivande ljud av)
 • När Google-assistent inte är tillgänglig på smarttelefonen som är ansluten till headsetet även om du trycker på Google-assistentknappen på headsetet: ”The Google Assistant is not connected” (Google Assistant är inte ansluten)
 • När Amazon Alexa inte finns tillgänglig på smarttelefonen som är ansluten till headsetet även om du trycker på Amazon Alexa-knappen på headsetet: ”Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Antingen är din mobila enhet inte ansluten; eller så behöver du öppna Alexa-appen och försöka igen)

OBS!

 • Det tar ca. 6 minuter när du ändrar språket för röstvägledning.
 • Om språket för röstvägledning ändrats så ändras det inte även om du initierar headsetet för att återställa fabriksinställda värden.
 • Om du inte hör röstvägledningen efter att du bytt språk för röstvägledningen eller uppdaterat den fasta programvaran ska du stänga av headsetet och slå på det igen.