Varumärken

 • Windows är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
 • iPhone, iPod touch, macOS, Mac och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
 • App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
 • iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
 • Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
 • Amazon, Alexa och alla tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller närstående företag.
 • Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.
 • N-märket är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
 • Qualcomm aptX är en produkt som tillhör Qualcomm Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag.
  Qualcomm är ett varumärke som tillhör Qualcomm Incorporated, registrerat i USA och andra länder. aptX är ett varumärke som tillhör Qualcomm Technologies International, Ltd., registrerat i USA och andra länder.
 • LDAC-namnet och -logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.
 • USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
 • ”DSEE” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.