Återställa headsetet

Om headsetet inte går att starta eller om det inte går att använda även om det är påslaget så tryck samtidigt på -knappen och CUSTOM-knappen medan det laddas. Headsetet återställs. Informationen för registrering (ihopparning) raderas inte.

Om headsetet inte fungerar korrekt även efter återställning så initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden.