Ringa ett samtal

Du kan använda handsfree för att ringa med en smarttelefon eller mobiltelefon som har stöd för Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en Bluetooth-anslutning.

 • Om din smarttelefon eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
 • Funktionerna kan skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.
 • Det finns endast stöd för vanliga samtal. Appar för telefonsamtal på smarttelefoner eller persondatorer stöds inte.
 1. Anslut headsetet till en smarttelefon eller mobiltelefon i förväg.
 2. Använda din smarttelefon eller mobiltelefon för att ringa ett samtal.

  När du ringer hörs en rington från headsetet.

  Om du ringer när du lyssnar på musik så pausas uppspelningen.

  Om ingen rington hörs via headsetet byter du samtalsenhet till headsetet med din smarttelefon eller mobiltelefon eller genom att hålla ditt finger mot beröringssensorinstrumentpanelen tills det skett ett byte av enhet.

  A: Mikrofoner

  Används tillsammans med brusreduceringsfunktionens mikrofoner.

 3. Justera volymen genom att använda beröringssensorinstrumentpanelen.
  • Öka volymen: Svep uppåt upprepade gånger tills volymen når den önskade nivån.

  • Minska volymen: Svep nedåt upprepade gånger tills volymen når den önskade nivån.

  • Ändra volymen kontinuerligt: Svep uppåt eller nedåt och håll intryckt. Släpp upp vid önskad volym.

  När volymen når högsta eller lägsta nivån hörs ett larm.

 4. För att avsluta samtalet gör du ett lätt dubbeltryck på beröringssensorinstrumentpanelen igen.

  Om det spelades musik när du ringde så återupptas musikuppspelning automatiskt när samtalet avslutats.

Tips

 • Volymen för ett samtal kan bara justeras under ett telefonsamtal.
 • Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Att ändra samtalsvolymen ändrar inte volymen för musikuppspelning och omvänt.

OBS!

 • Använd en smarttelefon eller mobiltelefon på ett avstånd om minst 50 cm från headsetet. Det kan höras brus om smarttelefonen eller mobiltelefonen är för nära headsetet.