Det går inte att höra en person under ett samtal.

  • Kontrollera att både headsetet och den anslutna enheten (dvs. smarttelefonen) är påslagna.
  • Om volymen är för låg ska volymen på den anslutna enheten och volymen på headsetet höjas.
  • Kontrollera ljudinställningarna på Bluetooth-enheten för att se till att ljudet kommer från headsetet under ett samtal.
  • Använd Bluetooth-enheten för att återupprätta anslutningen. Välj HFP eller HSP som profil.
  • När du lyssnar på musik med headsetet så stoppa uppspelningen och dubbeltryck lätt på beröringssensorinstrumentpanelen för att besvara ett inkommande samtal.