Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet

 1. Slå på headsetet.

  Tryck och håll in -knappen ca. 2 sekunder.

  Kontrollera att indikatorlampan (blå) fortsätter att blinka när du tagit bort ditt finger från knappen. Röstvägledningen säger ”Power on” (Ström på).

  När headsetet slås på och förutsatt att det har anslutits automatiskt till den senast anslutna enheten så säger röstvägledningen ”Bluetooth connected” (Bluetooth ansluten).

  Kontrollera anslutningsstatus för Bluetooth-enheten. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 2.

 2. Upprätta Bluetooth-anslutning från Bluetooth-enheten.

  Se beskrivningarna av funktionerna i bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet. När du är ansluten säger röstvägledningen ”Bluetooth connected” (Bluetooth ansluten).

Tips

 • Ovanstående metod är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet.

OBS!

 • Vid anslutning visas antingen [WH-XB900N], [LE_WH-XB900N] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB900N] visas väljer du [WH-XB900N]; när [LE_WH-XB900N] visas väljer du [LE_WH-XB900N].
 • Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Avaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på enheten eller stäng av den.
 • Om du inte kan ansluta din Bluetooth-enhet till headsetet så radera ihopparningsinformationen på din Bluetooth-enhet och utför ihopparningen igen. Se bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet för att få mer information.