Styra ljudenheten (Bluetooth-anslutning)

Om din Bluetooth-enhet har stöd för enhetsstyrningsfunktionen (kompatibelt protokoll: AVRCP) så finns följande funktioner tillgängliga. De tillgängliga funktionerna kan skilja sig åt beroende på Bluetooth-enheten och i den bruksanvisning som följde med din enhet finns information.

Du kan använda beröringssensorinstrumentpanelen för att använda följande funktioner.

  • Spela upp/pausa: Vidrör och släpp omedelbart, gör samma sak igen med ett intervall på ca. 0,4 sekunder (dubbeltryck)

  • Hoppa till början av nästa spår: Svep framåt och släpp upp.

  • Hoppa till början av föregående spår (eller nuvarande spår under uppspelning): Svep bakåt och släpp upp.

  • Snabbspolning framåt: Svep framåt och håll kvar. (Det tar en stund innan snabbspolning framåt börjar.) Släpp där du vill börja spela upp.

  • Snabbspolning bakåt: Svep bakåt och håll kvar. (Det tar en stund innan snabbspolning bakåt börjar.) Släpp där du vill börja spela upp.

  • Öka volymen: Svep uppåt upprepade gånger tills volymen når den önskade nivån.

  • Minska volymen: Svep nedåt upprepade gånger tills volymen når den önskade nivån.

  • Ändra volymen kontinuerligt: Svep uppåt eller nedåt och håll intryckt. Släpp upp vid önskad volym.

OBS!

  • Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att Bluetooth-enheten reagerar felaktigt på headsetets funktioner.
  • Tillgängliga funktioner kan skilja sig åt beroende på den anslutna enheten. I vissa fall kan den fungera på annat sätt eller inte fungera alls när funktionerna som beskrivs ovan används.