Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden

Om headsetet inte fungerar ordentligt, även efter att det återställts, så initiera headsetet.

Stäng av headsetet medan USB Type-C-kabeln är frånkopplad och tryck sedan och håll in -knappen och CUSTOM-knappen samtidigt i 7 sekunder eller längre.

Indikatorlampan (blå) blinkar 4 gånger ( ) och headsetet initieras. Denna åtgärd återställer volyminställningar m.m. och raderar all ihopparningsinformation. I sådant fall så radera ihopparningsinformationen för headsetet från enheten och para sedan ihop dem igen.

Om headsetet inte fungerar korrekt även efter initiering bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.

OBS!

  • Om du har uppdaterat programvaran efter att du köpte ditt headset hålls programvaran uppdaterad även om du initierar headsetet.
  • Om språket för röstvägledning ändrats så ändras det inte, även om du initierar headsetet.