Låg ljudnivå

  • Höj volymen på headsetet och den anslutna enheten.
  • Anslut Bluetooth-enheten till headsetet igen.