Tilgjengelighet

Tilgjengelighetsinnstillinger

Android har mange tilgjengelighetsfunksjoner, deriblant [TalkBack], [Visningsstørrelse og tekst], ([Skriftstørrelse]), [Farge og bevegelse], ([Fargekorrigering], [Mørkt tema]), [Ekstra dimmet], [Forstørring] med mer.

Du finner tilgjengelighetsfunksjonene under [Innstillinger] > [Tilgjengelighet].

Gå til Android-tilgjengelighet Hjelp på support.google.com/accessibility/android for å få mer informasjon.

TP1000430517