Spore en gjenstand

Kameraet kan registrere og følge en gjenstand i bevegelse. En gul ramme viser ansikter eller bevegelige gjenstander som er i fokus.
  1. Trykk på (Innstillinger-ikon) mens du bruker hovedkameraet.
  2. Trykk på [Motivsporing] -bryteren for å aktivere.
  3. Lukk innstillingsmenyen.
    Innstillingen er lagret.
  4. Velg et objekt du vil spore ved å berøre det i søkeren.
  5. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.

Hint

  • Du slår på [Motivsporing]-funksjonen i Manuelt-modus ved å trykke på (Innstillinger-ikon) > [Trykk for å justere] > [Motivsporing].
TP0001881323