Zoomkomposisjonshjelp

Du kan forhåndsvise hvordan bildet ser ut når du zoomer inn, før du tar bildet. [Zoomkomposisjonshjelp]-funksjonen er bare tilgjengelig for hovedkameraet i en fotomodus.
  1. Sveip på skjermen for å velge en fotomodus mens du bruker hovedkameraet.
  2. Trykk på (Innstillinger-ikon).
  3. Trykk på [Zoomkomposisjonshjelp] > [På].
  4. Lukk innstillingsmenyen.
    Rammer med zoomforhold vises.
  5. Plasser motivet midt i en ramme, og trykk deretter på zoomforholdet for å zoome inn.
    Du kan også zoome inn eller ut ved å dra vinkelknappen, klype inn eller ut på kameraskjermbildet eller bruke volumknappen.
TP1000752472