Pare med en annen Bluetooth-enhet

Parkobling er nødvendig for å koble enheten til andre Bluetooth-enheter.

Når du parer enheten med en annen Bluetooth-enhet, blir paringen lagret på enheten din.

Kontroller at Bluetooth-funksjonen på enheten du vil pare med, er aktivert og synlig for andre Bluetooth-enheter.

  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Koble til en ny enhet].
    En liste over tilgjengelige Bluetooth-enheter vises.
  2. Trykk på Bluetooth-enheten du vil pare med.

Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth-enhet

  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].
  2. Trykk på Bluetooth-enheten du vil koble til, under [Lagrede enheter].


Slik sletter du paring med en Bluetooth-enhet

  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].
  2. Under [Lagrede enheter] trykker du på (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på enheten du vil slette paringen for.
  3. Trykk på [Glem] > [Glem enheten].


Merknad

  • Enkelte Bluetooth-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth-hodetelefoner, krever at du både parer og kobler til den andre enheten.
TP0001881484