HDR (utvidet dynamisk område)

Når funksjonen [Auto-HDR] er aktivert, kan du unngå overeksponering og undereksponering ved å registrere kontrasten under opptak.
  1. Sveip på skjermen for å velge en fotomodus mens du bruker kameraet.
  2. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Auto-HDR] > [På].
  3. Lukk innstillingsmenyen.
    Innstillingen er lagret.
  4. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Hint

  • I Manuelt-modusen trykker du på (HDR-ikon) for å slå [Auto-HDR]-funksjonen på eller av.
TP0001881522