Vise bilder og videoer

Vis eller del bilder og videoer i Google Foto-appen etter at du har tatt bilder eller spilt inn videoer.

Vise bilder og videoer mens du bruker Kamera-appen

Du kan også redigere bilder eller videoer, f.eks. ved å justere fargene eller beskjæringen av bilder.

  1. Trykk på miniatyrbildet (A) for å åpne et bilde eller en video mens du bruker kameraet.

    Bilde som viser plasseringen av miniatyrbildet på kameraskjermen.

  2. Sveip mot venstre eller høyre for å vise bildene og videoene dine.

Hint

  • Trykk på (Dele-ikon) for å dele et bilde eller en video, eller trykk på (Rediger-ikon) for å redigere. Trykk på skjermen for å skjule eller vise ikoner.

Vise bilder eller innspilte videoer som er tatt tidligere

  1. Start Google Foto-appen.

Hint

TP1000432578