Oppløsning og minne

Antall bilder eller videoer du kan lagre avhenger av oppløsningen eller MP (megapiksel)-verdien som brukes og videolengden.

Bilder og videoer i høy oppløsning tar opp mer minne, så husk at en lavere oppløsning kan passe for daglig bruk.

Sjekk minnestatusen av og til. Når minnet er fullt, kan du overføre bilder og videoer til en annen lagringsenhet for å frigjøre minne.

Velg om du vil lagre bilder og videoer på enhetens interne lagring eller på et SD-kort ved bruk av [Datalagring] -alternativet i menyen for kamerainnstillinger.

  1. Trykk på (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.
  2. Trykk på [Stillbildestørrelse] eller [Filmstørrelse].
  3. Velg oppløsningen og lukk innstillingsmenyen.
    Innstillingen er lagret for den valgte opptaksmodusen.

Merknad

  • Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av den valgte opptaksmodusen.
TP0001881560