Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler (DSEE Ultimate)

DSEE Ultimate-funksjonen oppgraderer den komprimerte musikken nøyaktig ved hjelp av AI-teknologi.
  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnstillinger].
  2. Trykk på [DSEE Ultimate]-bryteren for å aktivere funksjonen.
TP0003028363