Ta et bilde eller spille inn en video

Dette avsnittet forklarer grunnleggende betjening av kameraet.

 1. Start kameraet.
  • Berør og hold (Kameratast) fra låseskjermen.
  • Trykk på (Kamera-ikon) fra appskuffen.
  • Trykk to ganger på strømknappen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Åpne kameraet raskt], og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
 2. Sveip på skjermen for å velge en bilde- eller videomodus.
 3. Trykk på utløserknappen.
  Hvis du vil ta et bilde mens du tar opp en video, trykker du på (Kamera-ikon).

Merknad

 • Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner kanskje ikke er tilgjengelige, avhengig av innstillingene.

Hint

 • Sørg for at objektivene er rene. Et fingeravtrykk eller bare litt smuss kan redusere bildekvaliteten.
 • Bruk selvutløseren når du trenger ekstra tid på å forberede deg, eller for å unngå uskarpe bilder.
 • Sjekk enhetens minnestatus ofte. Bilder og videoer i høy oppløsning krever mer minne.
 • Du kan skanne QR-koder.

Utløserknapp

Utløserknappen brukes forskjellig avhengig av opptaksmodusen og aktiverte funksjoner.

 • (Utløserknapp): Ta et bilde

 • (Knapp for opptak): Spille inn en video

 • (Pause-knapp): Stans en video midlertidig

 • (Knapp for opptak): Fortsett opptak

 • (Stopp-knapp): Stopp innspillingen av en video

 • (Selvutløser på-ikon): Selvutløser er aktivert

TP0001881321