Funksjoner for Musikk-appen

Dette avsnittet forklarer funksjoner som er nyttige når du bruker Musikk-appen.

Redigere musikkinformasjon

  1. Trykk på albumbildet på musikkspillerskjermen og deretter på [Rediger musikkinformasjon] mens en sang spilles av i Musikk-appen.
  2. Rediger informasjonen etter ønske.
  3. Trykk på (Rediger-ikon) > [Angi bilde] for å angi albumbilder.
  4. Når du er ferdig, trykker du på [LAGRE].

Spille av musikk i bakgrunnen

  1. Når en sang spilles av, trykker du på (Hjem-knapp) for å gå til startskjermen.

    Musikk-appen fortsetter å kjøre i bakgrunnen.

    Dra statuslinjen nedover, og trykk på Musikk-varselet for å åpne Musikk-appen igjen. Du kan eventuelt finne og trykke på (Musikk-ikon).

TP0002935469