Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 14

I tillegg til at programvaren er oppdatert til Android 14, er det også gjort endringer i eksisterende funksjoner. Følgende er noen av de største endringene etter at du oppdaterer enheten til Android 14.

Denne Hjelpeveiledning beskriver ikke alle Android 14-funksjonene. Enkelte funksjoner, innstillinger og elementer i skjermdesignen kan avvike fra innholdet i denne Hjelpeveiledning etter at du oppdaterer enheten til Android 14.

Nye funksjoner på låseskjermen

Du kan nå vise snarveisikoner som [Lommelykt] eller [Ikke forstyrr] for å få rask tilgang til hver funksjon fra låseskjermen.

Låseskjermen med snarveisikoner

  1. Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på [Bakgrunn og stil].

  2. Trykk på [Låseskjerm] > [Snarveier].

    Et bilde som viser hvor du skal trykke på Bakgrunn og stil-skjermbildet

  3. Trykk på [Venstre hurtigtast] eller [Høyre hurtigtast], og velg ikonet som du vil vise på låseskjermen.

Merknad

  • [Vis Wallet]- og [Vis enhetsstyring]-bryteren under [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm] er fjernet.
TP1001474944