Spille inn en jevn video

Når du spiller inn videoer, kan du bruke Videostabilisering til å kompensere for kamerabevegelser og stabilisere bildet.
  1. Sveip på skjermen for å velge en videomodus mens du bruker kameraet.
  2. Trykk på (Innstillinger-ikon).
  3. Trykk på [Videostabilisering]-bryteren for å kompensere for kamerabevegelser.
  4. Lukk innstillingsmenyen.
    Innstillingen er lagret.
  5. Trykk på utløserknappen for å spille inn en video.
TP0001881467