1:1 Rammelinjer

Du kan forhåndsvise 1:1-komposisjonen når du tar bilder som senere skal redigeres i sideforholdet 1:1.
  1. Trykk på (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.
  2. Trykk på [1:1 Rammelinjer]-bryteren for å aktivere funksjonen.
    Innstillingen er lagret.
TP1000752471