Navn på del

Diagram over visning av forsiden, som viser hver enkelt del etter nummer. Øvre del, fra venstre til høyre, 1 til 5. Høyre side, fra øverst til nederst, 6 og 7. Nedre side, fra høyre til venstre, 8 til 10.

Diagram over visning av baksiden, som viser hver enkelt del etter nummer. Øvre venstre område, 11. Øvre venstre del, 12 og 13. Øvre høyre område, 14 og 16. Øvre område i midten, 15. Høyre side, 17. Nedre område, 18.

 1. 3,5 mm lydkontakt
 2. Frontkamera
 3. Ørehøyttaler/sekundærhøyttaler
 4. Nærhets-/lyssensor
 5. Sekundærmikrofon
 6. Volum-/zoomeknapp
 7. Strømknapp/fingeravtrykkssensor
 8. Hovedhøyttaler
 9. USB-port/lader

  Du kan også få tilgang til Internett via en LAN-kabel ved hjelp av en kommersiell USB-LAN-adapter.

  Merknad

  • Enkelte USB-LAN-kort fungerer kanskje ikke som de skal.
 10. Hovedmikrofon
 11. Mobilnettantenne
 12. Blits-LED
 13. Hovedkamera
 14. Mobilnett-/Wi-Fi-/Bluetooth-/GPS-antenne
 15. NFC-registreringsområde
 16. Mobilnettantenne
 17. Nano-SIM-/minnekortbrettspor
 18. Mobilnettantenne
TP1001273274