Bokeh-effekt

Du kan ta bilder med Bokeh-effekt. Bokeh-effekten reduserer fokuset i bakgrunnen av et bilde for å fremheve objekter i forgrunnen og gi en kunstnerisk effekt.
  1. Trykk på (Bokeh-ikon) mens du bruker kameraet.
  2. Dra glidebryteren for å justere.
  3. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Merknad

  • Zoom er ikke tilgjengelig mens du bruker Bokeh-effekten.

Hint

  • Hvis du kommer for nært eller er for langt unna motivet når du bruker Bokeh-effekten, vises en advarsel. Hvis dette skjer, justerer du avstanden mellom kameraet og motivet for å ta bildet med Bokeh-effekten.
TP0002286140