Ta et selvportrett med håndlukker

Bruk håndlukker til å ta et bilde automatisk en viss tid etter at kameraet har registrert hånden din. Funksjonen for håndlukker er bare tilgjengelig når du bruker frontkameraet.
  1. Trykk på (Bytt kamera-ikon) for å aktivere frontkameraet mens du bruker kameraet.
  2. Trykk på (Innstillinger-ikon).
  3. Trykk på [Automat. bildetaking] > [Håndlukker].
  4. Lukk innstillingsmenyen.
    Innstillingen er lagret.
  5. Vri håndflaten med fingrene rettet rett opp mot kameraet.
    Når kameraet har registrert hånden din, tas det et selvportrett etter en viss tid.

Hint

  • Når selvutløseren er konfigurert, starter tidtakeren etter at kameraet har registrert hånden din.
TP0001881267