Før du oppdaterer enheten din

Du bør oppdatere programvaren på enheten for å få de nyeste funksjonene, forbedringene og feilopprettingene, slik at alt fungerer best mulig. Når en programvareoppdatering er tilgjengelig, vises (Systemoppdatering-ikon) på statuslinjen. Du kan også søke etter nye oppdateringer manuelt.

Den enkleste måten å installere en programvareoppdatering på, er å gjøre det trådløst direkte fra enheten.

Før du oppdaterer enheten, må du vurdere følgende:

  • Påse at du har tilstrekkelig lagringskapasitet.
  • System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik det er beskrevet i denne hjelpeveiledningen. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering.

Slik ser du etter ny programvare

  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Programvareoppdatering].
TP0001881515