Geotagging

Du kan lagre hvor bildene og videoene dine ble tatt. Dette kalles geotagging. Funksjonen for å geotagge bildene og videoene dine krever et trådløst nettverk og at GPS-funksjonen er aktivert.
  1. Trykk på (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.
  2. Trykk på [Lagre sted]-bryteren for å aktivere.
    Innstillingen er lagret.

Statusikoner for geotagging

  • (Funnet GPS-ikon): Den geografiske posisjonen er lagret.

  • (Finner ikke GPS-ikon): Den geografiske posisjonen ble ikke funnet.

TP0001881464