Måling

Måling av eksponering måler lysmengden som treffer et motiv, for å optimalisere eksponeringen.

Måling av eksponering justeres automatisk når du tar bilder og videoer.
Du kan justere eksponeringen manuelt i Manuelt-modus, for eksempel for en bestemt del av et bilde.

 1. Trykk på [Modus] > (Ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.
 2. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Måling], og velg deretter et eksponeringsalternativ.
 3. Lukk innstillingsmenyen.
  Innstillingen er lagret.
 4. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Merknad

 • Denne innstillingen er bare tilgjengelig for hovedkameraet.

Lysmåling-innstillinger

 • Ansikt: Måler lysmengden i et ansikt og justerer eksponeringen slik at ansiktet blir verken for mørkt eller for lyst
 • Senter: Bestemmer midten av bildet og angir eksponeringen basert på lysstyrken til motivet
 • Punkt: Justerer eksponeringen for en svært liten del av motivet
 • Gjennomsnittlig: Måler gjennomsnittlig lysstyrke for hele skjermen
TP0001881496