Skjerminnstillinger

Du kan endre skjermens atferd, lysstyrke, visningsstørrelse og kvalitet. Du kan også justere bildekvaliteten for bilder og videoer.
 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm].
 2. Trykk på innstillingen du vil endre.
  Bruk glidebryterne, trykk på bryterne, eller velg alternativer for å justere.

Hovedskjerminnstillinger

 • Bildekvalitetsinnstilliger: Juster kvaliteten på bilder og videoer slik det vises på enheten.

 • Hvitbalanse: Trykk på [Angi manuelt]-bryteren for å aktivere endringer for innstillingen, og velg deretter en av de forhåndsinnstilte innstillingene. Du kan også bruke glidebryterne til å justere hvitbalansen.

 • Lysstyrkenivå: Juster lysstyrkenivået med glidebryteren. Du kan også aktivere [Lysstyrken tilpasser seg] for automatisk å optimere lysstyrken basert på omgivelseslyset.

 • Mørkt tema: Du kan vise skjermen med en mørk bakgrunn.

 • Hvilemodus: Du kan endre hvor lenge skjermen forblir aktiv før den slås av.

 • Rotér skjermen automatisk: Angi skjermen til å rotere automatisk når enheten vris, eller angi at den skal holde seg i stående modus.

 • Enhåndsmodus: Still inn for å bruke énhåndsmodus.

 • Smart bakgrunnsbelysning: Still inn slik at skjermen er påslått så lenge du holder enheten i hånden.

 • Nattlys: [Nattlys] endrer fargen på skjermen til ravfarget. Dette gjør det enklere å se på skjermen i mørke omgivelser, og det gjør det også enklere å sovne.

 • Hindre utilsiktet bruk når skjerm av: Du kan forhindre at enheten aktiveres ved et uhell mens den ligger i en lomme eller veske.

Merknad

 • Unngå å vise veldig lyse eller statiske bilder over et lengre tidsrom. Det kan føre til at et etterbilde eller farging forblir på skjermen.
TP0001881269