Nattmodus

Du kan ta klare bilder om natten eller i mørke omgivelser.
  1. Sveip på skjermen for å velge en fotomodus mens du bruker kameraet.
  2. Trykk på (Ikon for nattopptak), og velg et alternativ.
  3. Trykk på utløserknappen.
    Hold kameraet stille til opptaksprosessen er fullført.

Hint

  • Når [Nattmodus]-funksjonen er aktivert, blir ikonet gult.

Innstillinger for nattopptak

  • Auto: Kameraet vurderer automatisk situasjonen og justerer om [Nattmodus]-funksjonen skal aktiveres eller ikke.

  • : Aktiverer alltid [Nattmodus]-funksjonen.

  • Av: Deaktiverer [Nattmodus]-funksjonen.

TP0002935483