Slik bruker du enheten i våte og støvete omgivelser

Enheten din er vann- og støvbestandig med klassifiseringene IPX5/IPX8 og IP6X. Husk imidlertid følgende: Alle USB-porter og kontakter må være helt tørre før bruk, og deksler som er festet, må være lukket godt igjen. Enheten har et nano-SIM-/minnekortbrettspor med tilhørende deksel. Du må ikke plassere enheten helt under vann eller utsette den for sjøvann, saltvann, vann med klor eller væsker som f.eks. drikkevarer. Garantien dekker ikke skader eller defekter som er forårsaket av misbruk eller feil bruk av enheten som følge av å ikke følge instruksjonene fra Sony. Du finner informasjon om garantien i Viktig informasjon under [Innstillinger] > [Om telefonen] > [Juridisk informasjon] på enheten din.

Slik lukker du portdekslene

 1. Trykk på de uthevede posisjonene slik det vises i illustrasjonen, og sørg for at det ikke er noen mellomrom mellom dekselet og enheten.

  (A): Deksel

  Bilde som viser hvor nano-SIM-/minnekortbrettsporet og fire hjørner av dekselet er plassert

Slik tørker du enheten

 1. Bruk en mikrofiberklut til å tørke bort eventuell fuktighet fra enheten.

  Bilde av at det tørkes bort fuktighet fra enheten med en mikrofiberklut

 2. Hold enheten godt fast med USB-porten vendt nedover, og rist enheten kraftig minst 20 ganger. Snu enheten, og rist 20 ganger til.

  Bilde av å tømme vann ved å riste enheten. Gjør det samme med porten vendt oppover.

 3. Bruk en mikrofiberklut til å tørke bort eventuell gjenværende fuktighet. Tørk av knapper, porter og deler på enheten din, for eksempel høyttalere, mikrofoner, sensorer, kameraer e.l. som vist i illustrasjonen.

  Bilde av at det tørkes bort fuktighet fra baksiden, forsiden, bunnen og venstre og høyre side av enheten

 4. La enheten ligge i minst et par timer, og sørg for at den er helt tørr før bruk.
TP1000430518