Korrigering av motlys i video

Du kan spille inn videoer med optimal eksponering, selv under forhold med bakgrunnslys.
  1. Sveip på skjermen for å velge en videomodus mens du bruker kameraet.
  2. Trykk på (Innstillinger-ikon).
  3. Trykk på [Korrigering av motlys i video] > [På].
  4. Lukk innstillingsmenyen.
    Innstillingen er lagret.
  5. Trykk på utløserknappen for å spille inn en video.
TP1000752469