Videoer i sakte film

Videomodusen Sakte film legger til kraftige effekter i videoene dine. Sakte film-effekten legges til etter at en video har blitt spilt inn i normal hastighet.

Merknad

 • Gode lysforhold er avgjørende når du spiller inn videoer i sakte film.


Legge til en sakte film-effekt etter å ha spilt inn en video

 1. Trykk på [Modus] > (Sakte film-ikon) mens du bruker kameraet.
 2. Trykk på utløserknappen for å spille inn en video.
 3. Trykk på (Stopp-knapp) for å stoppe innspillingen.
 4. Trykk på miniatyrbildet for å åpne videoen.
 5. Dra håndtakene på tidslinjen for sakte film til posisjonen der du vil at sakte film-effekten skal vises.
  (A): Håndtak
  (B): Tidslinje for Sakte film
  (C): Trykk for å slå lyden på eller av.

  Bilde av innstilling av effekten for sakte film. Øvre tidslinje, A og B. Nederst til høyre, C.

Slik avslutter du opptaksmodusen

Trykk på (Tilbake-knapp). Trykk på (Knapp Lukk) eller (Tilbake-knapp) mens du bruker Google Lens.

På opptaksskjermbildet vises ikonet for forrige brukte modus som en snarvei. Du kan bytte til denne modusen ved å trykke på ikonet.

TP0002935470