Panorama

Bruk Panorama-appen til å ta vidvinkelbilder og panoramabilder.
  1. Trykk på [Modus] > (Panorama-ikon) mens du bruker kameraet.
  2. Trykk på utløserknappen.
  3. Flytt kameraet sakte og støtt i bevegelsesretningen som vises på skjermen.
  4. Trykk på utløserknappen igjen ved posisjonen der du vil stoppe.

Slik avslutter du opptaksmodusen

Trykk på (Tilbake-knapp). Trykk på (Knapp Lukk) eller (Tilbake-knapp) mens du bruker Google Lens.

På opptaksskjermbildet vises ikonet for forrige brukte modus som en snarvei. Du kan bytte til denne modusen ved å trykke på ikonet.

TP0001881441