Volum og vibrering

Volum og vibrering kan endres enten ved hjelp av volumtastene eller ved å endre en innstilling.

Du kan endre volum for ringing, medier, alarm og anrop. Du kan også angi at enheten skal vibrere.

Merknad

 • Appinnstillinger kan overstyre de valgte innstillingene for volum og vibrering.

Hint

 • Du kan gjøre enheten lydløs med [Ikke forstyrr]-modusen ved å dempe lyd og stoppe vibreringer.

Endre volumet

 1. Trykk på volum opp eller ned for å endre medievolumet.
  Glidebryteren for medievolumet vises, og medievolumet endres. Du kan også endre medievolumet ved å dra i glidebryteren.

 2. Hvis du vil endre volum for anrop, oppringing, varsler eller alarmer, trykker du på (Flere-ikon).

  Bruk hver glidebryter til å justere volumet. Trykk på [INNSTILLINGER]-knappen for å justere andre lyd- og vibreringsinnstillinger, inkludert [Ikke forstyrr]-modusen.

Aktivere vibreringsmodus

 1. Trykk på knappen for volum opp eller ned.

 2. Trykk på ikonet som vises over glidebryteren, og velg deretter (Ikon for vibrasjonsmodus).

Slik aktiverer du lyd med vibrering

 1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Vibrering og fysisk tilbakemelding], og trykk deretter på bryteren [Bruk vibrering og fysisk tilbakemelding] for å aktivere funksjonen.

 2. Trykk på hver bryter for å aktivere eller deaktivere vibrering for ringelyd, varsler og alarmer.

  Du kan også aktivere eller deaktivere den interaktive haptiske funksjonen.

TP0002935477