Skanne QR-koder ved hjelp av Kamera-appen

Du kan skanne QR-koder med Kamera-appen.
  1. Finn og trykk på (Kamera-ikon).
  2. Pek kameraet mot QR-koden, og trykk deretter på banneret som vises i søkeren.

Slik slår du [QR Code-leser]-funksjonen på eller av

  1. Finn og trykk på (Kamera-ikon).

  2. Trykk på (Innstillinger-ikon).

  3. Trykk på [QR Code-leser]-bryteren for å aktivere funksjonen.

  4. Lukk innstillingsmenyen.

    Innstillingen er lagret.

Hint

  • Du kan åpne QR-kodeskanneren fra panelet for hurtiginnstillinger og skanne QR-koder.
TP0002935471