Eksponering

For å oppnå bedre eksponeringer i omgivelser med lite lys, kan du endre lysstyrken for bilder og videoer.

Hvis du bruker Manuelt-modus for bilder, endrer du eksponeringsverdien.

  1. Trykk på [Modus] > (Ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.
  2. Trykk på [EV] og dra glidebryteren for å justere eksponeringsverdien.
    Trykk på (Ikon for manuell modus) for å skjule eller vise innstillingsmenyen.
  3. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.
TP0001881411