Forbedre lyden ut med 360 Upmix

Med 360 Upmix høres lyden fra alle stereolydkilder, inkludert strømmetjenester, ut som romlig lyd. Det anbefales at du bruker hodetelefoner for å få glede av effektene du får av funksjonen.
  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnstillinger].
  2. Trykk på [360 Upmix]-bryteren for å aktivere funksjonen.
  3. Trykk på [360 Upmix] for å velge en modus.

Merknad

  • Funksjonen fungerer bare når du bruker en app som er kompatibel med 360 Upmix.
  • Lydkvaliteten til den opprinnelige lydkilden kan prioriteres høyere enn effektene som produseres i 360 Upmix, avhengig av innholdet.
TP1000430468