Lukkerhastighet

Lukkerhastighet refererer til hvor lenge lukkeren er åpen og kamerasensoren eksponeres for lys.

En rask lukkerhastighet hjelper med å fryse bevegelser, mens en treg lukkerhastighet kan skape en effekt som kalles «bevegelsesuskarphet», der motiver i bevegelse blir uskarpe langs bevegelsesretningen.

Lukkerhastigheten justeres automatisk, men kan også stilles inn manuelt.

  1. Trykk på [Modus] > (Ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.
  2. Trykk på [SS] og dra glidebryteren for å justere lukkerhastigheten.
    Trykk på (Ikon for manuell modus) for å skjule eller vise innstillingsmenyen.
  3. Trykk på utløserknappen for å ta bildet.

Merknad

  • Denne innstillingen er bare tilgjengelig for hovedkameraet.
TP0001881181