Overføre innhold ved hjelp av en datamaskin

Du kan overføre en stor mengde data til den nye enheten fra den gamle enheten din ved hjelp av en datamaskin.

 1. Koble både den nye enheten og den gamle enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
  På Android-enheter drar du ned statuslinjen, trykker på varselet for USB-tilkoblingsinnstillinger og deretter trykker du på [Trykk for å få flere alternativ.] > [Filoverføring].
  Hvis den gamle enheten er en iOS-enhet, følger du instruksjonene på skjermen.
 2. På datamaskinen velger du hvilke filer som skal overføres fra den gamle enheten din, og deretter kopierer og limer du inn eller drar og slipper filene til en plassering på den nye enheten.
  Når du kopierer filer fra den gamle enheten til den nye enheten, må du sørge for at mappenavnene er de samme på begge enhetene.

Merknad

 • Du må alltid bruke en USB-kabel med Sony-merke, siden andre typer USB-kabler kan medføre økt risiko.
 • Sørg for at USB-kabelen er helt tørr.

Hint

 • Du kan også velge [Filoverføring] ved å finne og trykke på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [USB].
TP1000430475