Slå skjermen på eller av

Når skjermen er slått av, kan enheten låses eller låses opp, avhengig av skjermlåsinnstillingene.

  1. Trykk kort på strømknappen.

Hint

  • Hvis du vil slå på skjermen ved å trykke på volumknappen, trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser], og deretter trykker du på [Vekk opp skjerm ved knappetrykk]-bryteren for å aktivere funksjonen.
  • Du kan tilpasse låseskjermen, f.eks. ved å vise eller skjule (Ikon for Wallet) og (Ikon for enhetsstyring). Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm].
  • Finn og trykk på [Innstillinger] > [Sikkerhet] for å angi metoden for opplåsing av skjermen.
TP0001881340