Bruke Sidesans

Sidesans støtter bruk av enheten med én hånd ved å gjøre det mulig å utføre bevegelser på Sidesans-linjen.

 • Dobbelttrykk på Sidesans-linjen for å vise Sidesans-menyen, som gjør det mulig å åpne apper med mer.
 • Skyv ned Sidesans-linjen for å gå tilbake til forrige skjermbilde (gå tilbake).
 • Skyv opp Sidesans-linjen for å vise Flervindusmenyen.

Diagram over posisjonen til Sidesans-linjen

Merknad

 • Sidesans er ikke tilgjengelig i følgende tilfeller.
  • Når søkeren vises
  • Når énhåndsmodus er i bruk

Hint

 • Du kan endre en skjermhandling som er tilordnet Sidesans-bevegelsene (dobbelttrykk, skyv opp og skyv ned) i Sidesans-innstillingene.

Vise Sidesans-meny

 1. Dobbelttrykk på Sidesans-linjen.

Slik går du tilbake til forrige skjermbilde med Sidesans

 1. Skyv ned Sidesans-linjen.

Vise Flervindusmenyen

 1. Skyv opp Sidesans-linjen.

Flytte Sidesans-linjen

 1. Trykk og hold på Sidesans-linjen.

 2. Dra Sidesans-linjen til ønsket plassering.

  Når du flytter Sidesans-linjen til en annen plassering enn venstre eller høyre side av skjermen, endres formen på Sidesans-linjen til (Flytende ikon).

  Dra (Flytende ikon) tilbake til venstre eller høyre kant av skjermen for å gå tilbake til den opprinnelige formen for Sidesans-linjen.

  Diagram over drabevegelse av Sidesans-linjen mot midten av skjermbildet

TP1000765765